Nyheter

 • Städa upp marknadskaoset

  De senaste decennierna har marknadens behov satts före medborgarnas samtidigt som samhället dragit sig tillbaka. Vanligt folk har fått ta konsekvenserna när skolan och vården försämrats och när central samhällsservice inte längre fungerar som den ska. Vi socialdemokrater pekar nu ut en ny riktning för Sverige. Där vi gör upp med marknadsmisslyckanden. Så att samhället fungerar – och finns där för dig.
 • Ny styrelse för Västmanlands partidistrikt

  Under lördagen 27 april anordnades Socialdemokraterna i Västmanlands årliga kongress på Frida Hansdotter Arena i Norberg. Kongressen har utvecklat sin politik och valt ny styrelse.
 • Distriktskongress 2024

  Under lördagen 27 april anordnades Socialdemokraterna i Västmanlands årliga kongress på Frida Hansdotter Arena i Norberg. Kongressen har utvecklat sin politik och valt ny styrelse.

 • Sverige och EU går till val den 9 juni

  Det är mycket som står på spel när Sverige och EU går till val den 9 juni. Vi befinner oss i en osäker tid som präglas av krig i vår närhet, gränsöverskridande gängkriminalitet och ekonomisk oro. Nu mer än någonsin behövs stabilitet, sammanhållning och långsiktiga lösningar.
 • Nationell sjukvårdskris

  Statsministern backar nu från sitt vårdlöfte när Sverige befinner sig i en nationell sjukvårdskris. Det går inte att lita på vad Ulf Kristersson säger och svenska folket kommer nu att få ta konsekvenserna.
 • Billigare och ökad elproduktion

  Vi socialdemokrater från Västmanland vill se en utbyggnad av elnätet, ökad effekt i hela landet och en snabbare utbyggnad av bland annat vindkraft.
 • Rädda akuten i Köping

  Vi socialdemokrater håller fast vid vårt löfte och kommer att konsekvent kämpa för att behålla akuten i Köping samt dess livsviktiga tjänster. 
 • Sjukvårdskris

  Vi är bara i början av Ulf Kristerssons sjukvårdskris

 • EU-Valupptakt gick av stapeln!

  Den 11 december samlades socialdemokrater från hela länet på Västerås Kongress för EU-Valupptakt! Gäster som Gösta Brunnander, Socialdemokraternas valledare för nästa års EU valrörelse var på plats och även Lena Hjelm Wallén, tidigare riksdagsledamot och statsråd.
 • Västmanlands kandidater till EU-valet 2024

  Carin Lidman nominerades av Västmanlands socialdemokratiska distriktsstyrelse som kandidat till EU-parlamentet. Nu har partistyrelsen fastställt valsedeln och Carin hamnar på plats 23.
 • Budget 2024: Inga patientavgifter höjs

  Socialdemokraterna presenterar sitt förslag på budget för Region Västmanland 2024. En viktig prioritering är att inte höja några patientavgifter, till skillnad från moderatstyret med stöd av Sverigedemokraterna.Det blir varken nödvändigt att höja patientavgifter eller regionskatten. Budgeten tar ansvar både för verksamheten och för det besvärliga ekonomiska läget.Trots att vi är på det klara med att det inte är läge att göra stora ekonomiska satsningar i nuläget är vi stolta över att i vår budget kunna presentera flera förslag på hur vi fortsätter satsa på personal och verksamhet i hela regionen. Här är några av våra förslag:
  • Satsa totalt 129 miljoner på personalfrämjande åtgärder
  • Erbjuda arbetsskor till hälso- och sjukvårdspersonal, inklusive personal inom kök och städ 
  • Bygg ett parkeringshus utanför Västerås sjukhus
  • Avgiftsfria sommarlovskort i kollektivtrafiken för skolungdomar
  • Ta fram ett åtgärdspaket för att öka trygghet och säkerhet för personal och patienter.
  Läs hela budgeten här! Pdf, 1.4 MB.
 • Distriktskongress 2023

  Under lördagen 22 april anordnades Socialdemokraterna i Västmanlands årliga kongress på Thor Modéen Teatern i Kungsör. Kongressen har utvecklat ny politik och valt en ny styrelse. Kenneth Östberg valdes på nytt till partidistriktets ordförande. - Jag ska göra mitt bästa för att förvalta förtroendet och ser fram emot att göra jobbet tillsammans med alla gamla, nya och framtida medlemmar, säger Kenneth Östberg. Kongressen enades dessutom bakom följande uttalande:
 • Medlemsutbildning i maj

  Vill du bli del av någonting större? Vill du lära dig mer om Socialdemokraternas historia, organisation och politik? Nu söker vi deltagare till vår medlemsutbildning steg 1. 
 • Moderaternas prisökning blir verklighet

  Under januari 2023 verkställdes det Moderatledda styrets beslut att höja avgiften på tandvård. Även Sverigedemokraterna röstade för avgiftshöjningen. Förslaget belastar vanligts folks ekonomi i en redan ansträngd tid.
 • Välkommen på medlemsutbildning

  Helgen 12-13 november kl. 8.30-17.00 ses vi på partiexpeditionen, Stora gatan 36 i Västerås
 • Socialdemokraternas tre nya oppositionsråd i regionen!

  Här har ni Socialdemokraternas tre nya oppositionsråd i regionen!
 • Mandatperioden är igång

  Nya mandatperioden i regionen är nu igång. Nedan ser ni alla ledamöter och ersättare från socialdemokraterna som deltog på dagens valfullmäktige.