NYHET

Städa upp marknadskaoset

De senaste decennierna har marknadens behov satts före medborgarnas samtidigt som samhället dragit sig tillbaka. Vanligt folk har fått ta konsekvenserna när skolan och vården försämrats och när central samhällsservice inte längre fungerar som den ska. Vi socialdemokrater pekar nu ut en ny riktning för Sverige. Där vi gör upp med marknadsmisslyckanden. Så att samhället fungerar – och finns där för dig.

Orättvisorna ökar och barnens undervisning drabbas när skolkoncerner sätter vinsten främst. Tillgången till samhällsservice brister för de som bor på landsbygden och i förorten. Marknadsmodeller dränerar sjukvården på pengar. Hemtjänstföretag tar betalt för besök hos äldre som aldrig gjorts, och kriminella driver vårdcentraler. Sveriges motståndskraft är inte heller vad den borde vara när det saknas läkemedelslager och när vägar och järnvägar inte håller måttet. På allt detta tvingas medborgarna ta konsekvenserna när marknader som elmarknaden och bankmarknaden inte fungerar som de borde.

Den här utvecklingen har varit dålig för Sverige och för vanligt folk. Vi socialdemokrater vill se en ny riktning för Sverige – där vi gör upp med marknadsmisslyckanden. Där samhället kliver fram och tar tillbaka kontrollen. Så att samhället fungerar, våra gemensamma resurser används till rätt saker och så att medborgarnas behov sätts i första rummet.

Förändringar behöver göras inom tre centrala områden:

Vi behöver städa upp i marknadskaoset och sätta det svenska folkets behov främst.
Välfärdens resurser ska varken gå till företagskoncerners vinstutdelningar, kriminella aktörer eller ineffektiv byråkrati. Vi ska göra upp med vinstuttag och betygsinflation i skolan och ta itu med marknadsmisslyckanden i vården.

Vi behöver ta tillbaka kontrollen och öka vår motståndskraft
Rikets och medborgarnas säkerhet och trygghet ska alltid prioriteras före marknadsintressen. Vi behöver stärka hela samhällets motståndskraft. Det förutsätter en stark sjukvård, pålitliga vägar och järnvägar och ett motståndskraftigt elsystem.

Vi behöver få ordning på icke-fungerande marknader.
Många marknader fungerar inte tillräckligt bra. Här krävs reglering eller att vi använder styrkan i att många går ihop för att få lägre priser, bättre kvalitet och en starkare förhandlingsposition.

Det här är ett omfattande arbete som kommer ta tid. Men det är helt nödvändigt arbete för att föra vårt land i rätt riktning. Det osvenska marknadsexperimentet har kommit till vägs ände. Vi kommer visa att en annan riktning är möjlig. För ett Sverige som är mer som Sverige.


Åsa Eriksson (S), riksdagsledamot
Olle Thorell (S), riksdagsledamot
Lena Johansson (S), riksdagsledamot

Staffan Jansson (S), kommunstyrelseordförande Västerås
Catarina Pettersson S), kommunstyrelseordförande Hallstahammar
Per Ågren, kommunstyrelseordförande Köping
Amanda Lindblad (S), kommunstyrelseordförande Sala
Åsa-Märta Sjöström (S), kommunstyrelseordförande Fagersta
Mikael Peterson, kommunstyrelseordförande Kungsör
Johanna Odö (S), kommunstyrelseordförande Norberg
Göte Sandin (S), gruppledare Surahammar
Andreas Silversten, gruppledare Arboga
Lena Lovén Rolén (S), gruppledare Skinnskatteberg