NYHET

Distriktskongress 2024

Exempelbild

Under lördagen 27 april anordnades Socialdemokraterna i Västmanlands årliga kongress på Frida Hansdotter Arena i Norberg. Kongressen har utvecklat sin politik och valt ny styrelse.


Kongressen enades dessutom bakom följande uttalande:

Vi lever i en konfliktfylld och orolig tid. Europa skakas av ett fullskaligt invasionskrig och Israel fortsätter med sitt oproportionerliga angrepp på den palestinska befolkningen. Vår nationella säkerhet är hotad och det ställer krav - både på oss som individer och på vårt samhälle.

Det har gått nästan sju månader sedan Hamas blodiga attack på Israel. Den gisslan som fortfarande hålls måste släppas. Vi fördömer Hamas terror. Med det sagt; ett folkrättsbrott kan inte ursäkta ett annat. Inget kan motivera den kollektiva bestraffning som Gazas befolkning nu utsätts för. Över 30 000 människor har dödats, majoriteten kvinnor och barn. Detta är oproportionerligt och oacceptabelt. Vi kräver vapenvila nu!

De miljontals människor som befinner sig på flykt inne i Gaza hotas dessutom av svält då Israel inte släpper in den nödhjälp, mat och mediciner som behövs. Befolkningen för en desperat kamp för sina liv. Israels brutala svar på Hamas attack sker inte i ett vakuum. Den följer årtionden av hot och förtryck mot den palestinska befolkningen. Den illegala israeliska ockupationen måste få ett slut och båda folken måste få leva i säkerhet och frihet. Den enda lösningen som finns på denna konflikt är en tvåstatslösning.

Vi begär att Sveriges regering höjer rösten, kräver vapenvila samt intensifierar sitt arbete för att skicka humanitärt bistånd till Gaza. Låt oss som land återigen visa på det kurage som kännetecknat oss genom att stå upp för fred, frihet och människovärde.

Dessutom skakas Europa av ett fullskaligt invasionskrig. Ryssland kan inte tillåtas vinna kriget. Europa måste stå enat i stödet till Ukraina, vi får inte vackla. Sveriges medlemskap i Nato ställer höga krav på oss som nation. Där visar regeringen sin oduglighet när de drar ner på förebyggande arbete, låter skolan, vården och omsorgen fallera så att t ex medicinakuten i Köping stängs. Vårt samhälle måste klara av att leverera trygghet, välfärd och infrastruktur i fredstid för att också kunna göra det när krisen slår till.

Lösningen på detta är mer socialdemokratisk politik, mer progressiva reformer för ett samhälle som håller ihop. Vi socialdemokrater har genom historien stått som garant för stabilitet och trygghet och det ska vi fortsätta göra!

Socialdemokraterna i Västmanland kräver:

Vapenvila i Gaza nu och att hjälpsändningarna omedelbart ges tillträde till Gaza.
Fortsatt stöd till Ukraina, Ryssland får inte vinna kriget!
Kraftfulla satsningar på välfärd och krisåtgärder för att bygga Sverige starkt i en tuff tid.