Vård efter behov – inte plånbok

Den som har det största behovet av hälso- och sjukvården ska ges företräde till vården. Oavsett vem du är eller hur mycket pengar du har. Klasskillnaderna i hälsa ökar och det har visat sig att personer med privat sjukvårdsförsäkring gått före i kön till vår gemensamt finanseriade sjukvård. Det är djupt orättvist och olämpligt.

Det blir inte fler läkare och sjuksköterskor som kan ge vård bara för att vissa tränger sig före i kön. Det gör bara så att andra får vänta längre. I Sverige ska vård ges efter behov. Ingen ska kunna tränga sig före i vårdkön.

När vården privatiseras riskerar sjukvården att kraftigt splittras och vårdkedjor riskerar att försämras. Vi ser på exempel från andra län att det blir svårare för patienten att hitta rätt inom vården. Så ska det inte vara. Med sönderprivatiserade vårdkedjor blir det också svårare för olika delar av sjukvården att samverka med patientens behov i fokus.

Vi ska slå vakt om den demokratiska kontrollen över sjukvården i Västmanland och vara en garant för att viktiga verksamheter inom hälso- och sjukvården, t.ex. sjukhus inte privatiseras.

  • Det ska varken vara krångligt eller ta lång tid att få den vård man behöver. Ingen västmanlänning ska hamna mellan stolarna, eller uppleva vården som otrygg. Det ska bli enklare att komma i kontakt med vården och att boka tider för vårdbesök. Du som patient ska ha goda möjligheter att möta Region Västmanlands hälso- och sjukvård både digitalt och fysiskt.
  • Den skatt som västmanlänningarna betalar till hälso- och sjukvård ska gå till kortare väntetider i vården, inte till stora vinstuttag och gräddfiler in i sjukvården. Det blir inte fler läkare och sjuksköterskor som kan ge vård bara för att vissa personer tecknar en privat sjukvårdsförsäkring. Det blir bara en omprioritering av patienterna. Som i värsta fall kan leda till att exempelvis pensionärer får stå tillbaka för andra patienter, med mindre behov av vård.
  • Vi är garanten för att viktiga verksamheter inom sjukvården, t.ex sjukhus, inte privatiseras. Våra sjukhus ska inte säljas ut eller göras om till vårdgallerior. Istället ska vi satsa på att utveckla sjukvården och tillgängligheten i hela Västmanland med satsningar på alla länets fyra sjukhus. Vi har redan byggt ett nytt sjukhus i Sala, stora renoveringar och moderniseringar ska göras av Fagerstas sjukhus, vi har beslutat om att bygga ett nytt akutsjukhus i Västerås och vi ska också göra stora satsningar på sjukhuset i Köping.