Vår politik

Vår politik pekar ut riktningen för ett tryggare Västmanland, med utbyggd välfärd, snabbare integration och hårdare tag mot brottsligheten.

Vi socialdemokrater vill att alla västmanlänningar ska kunna lita på att sjukvården finns där när de behöver den. Det ska vara enkelt att få den vård man behöver. De som arbetar inom vården ska hinna, orka och kunna ge patienter en god vård av hög kvalitet. Vi vill därför satsa på personalen.

Här kan du läsa mer om vad vi går till val på i Region Västmanland 2022-2026.

Sjukvård när du behöver den

Vi vill att Västmanland ska ha Sveriges kortaste väntetider till vården. Socialdemokraterna i Västmanland står fast vid att den som är i behov av vård ska få hjälp snabbt. Oavsett var i länet man befinner sig eller plånbokens storlek. Väntetiderna ska vara korta oavsett om det handlar om att träffa en läkare på vårdcentralen, eller få en operation på sjukhuset.

Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Vård efter behov – inte plånbok.

Vi slår vakt om den demokratiska kontrollen över välfärden. När vården privatiseras riskerar sjukvården att kraftigt splittras och vårdkedjor riskerar att försämras. Klasskillnaderna i hälsa ökar och det har visat sig att personer med privat sjukvårdsförsäkring gått före i kön till vår gemensamt finansierade sjukvård. Det är djupt orättvist och olämpligt.

Läs mer här. Länk till annan webbplats.

Bekämpa ungas psykiska ohälsa

Med ökande social press och stress, en skola som inte klarar att utjämna skillnader och unga som upplever en stor osäkerhet inför framtiden behöver samhället gemensamt ta krafttag för att bryta utvecklingen. Vi ska förbättra barn och ungas psykiska ohälsa genom att förenkla vägen till rätt sorts vård och stöd.

Läs mer här. Länk till annan webbplats.


Publicerad